triangle
About Us

Akcje charytatywne

Puste tonery

Od początku swojego istnienia firma E-PRINT prowadzi pomoc dzieciom poprzez zbiórkę pustych pojemników po tuszach i tonerach do drukarek.

Fundusze z tej akcji przekazywane są regularnie instytucjom, z którymi współpracujemy.

Obecnie współpracujemy ze Spezjalnym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Rybniku, mieszczącym się na ul. Hibnera 41.

Jest to publiczna placówka oświatowa, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - www.szsp.rybnik.pl

Wcześniej współpracowaliśmy z Domem Dziecka na ul. Powstańców 44, z którym nasza firma rozwiązała umowę w grudniu 2012 r.

Wszystkie firmy, które oddają puste pojemniki na rzecz akcji dostają kartę przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również są informowane o kwocie jaka już została na ten cel przekazana.

Firmy zainteresowane przyłączeniem się do akcji prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Przejdz do strony głównej